JQuery+HTML5 手机wap带音乐特效的砸金蛋代码

html5简单带音乐的砸金蛋活动,手机wap砸金蛋活动,每天限3次。

  立即下载
 1. <div class="ftext">
 2. <div class="ftext_lmy">
 3. <h2>已有 <span> 0 </span> 人参加</h2>
 4. <p>您今天还有 <span> 3 </span> 次机会</p>
 5. </div>
 6. </div>
 7. <!-------end------->
 8. <div style="height:2rem;"></div>
 9. <div class="footer"><p>欢迎支持</p></div>
 10. <!-----------------------没有中奖------------------------>
 11. <div id="hdsm" class="dn">
 12. <div class="sm_at" >
 13. <ul class="clearfix">
 14. <li> <h2>很遗憾!</h2><p>你没有抽取到红包</p> </li>
 15. <li><img src="images/q1.png" onclick="document.getElementById('hdsm').style.display = 'none';"> </li>
 16. </ul>
 17. </div>
 18. </div>
 19. <!-------弹窗--中奖------>
 20. <div id="hdsm_tw" class="dn">
 21. <div class="sm_at_zj" >
 22. <ul class="clearfix">
 23. <li> <h2>恭喜您!</h2><p>中了 <b>10</b> 元红包</p> </li>
 24. <li><img src="images/q1.png"> </li>
 25. </ul>
 26. </div>
 27. </div>

相关评论(0)
您是不是忘了说点什么?

友情提示:垃圾评论一律封号...

还没有评论,快来抢沙发吧!